Sto pięćdziesiąt lat firmy Siemens

Realizacja: Warszawa

Dekoracja: Andrzej Albin