Studio tajemnic Wandy Konarzewskiej

Program popularno-naukowy

Scenografia: Andrzej Albin