O stronie

portretysmallAlbinowie.pl to blog i portfolio pary artystów-plastyków.

Ukończyli ASP we Wrocławiu na wydziale grafiki. Od wielu lat mieszkają i pracują w Warszawie jako scenografowie. Stale współpracują z TVP S.A., ale zajmują się także projektowaniem scenografii do teatrów, jak i malarstwem, grafiką, fotografią i literaturą. Na stronie Albinowie.pl znajdziecie Państwo informacje na temat ich twórczości – zarówno tej, którą tworzą w parze, jak i tej indywidualnej.